Suna AcumOferte

Montaj circuit suplimentar

Un circuit electric este o rețea electrică în buclă închisă ce include componente electrice și (evtl. electromecanice), realizându-se astfel o cale închisă (cu dus și întors) pentru curentul electric. Principial, d.p.d.v. electric o rețea este o conexiune dintre două sau mai multe componente, și poate fi și deschisă, nu neapărat un circuit închis.

Rețelele electrice, care se compun din surse de tensiune sau de curent, elemente liniare (rezistori, capacități – condensatori, inductori) și elemente liniar distribuite (linii de transmisie a energiei), pot fi analizate prin metode algebrice pentru determinarea răspunsului în DC (curent continuu), în AC (curent alternativ), sau și în regim tranzitoriu. Aceste rețele sunt numite rețele electrice analogice (liniare).

O rețea care în plus conține și componente electronice active se numește circuit (rețea) electronic. Aceste rețele pot fi liniare, neliniare (digitale) sau combinate, și necesită un design și o analiză mai complexă. În zilele noastre circuitele electrice și electronice au atins un grad extrem de complexitate, cât și de miniaturizare.

WhatsApp WhatsApp